แอปคล้ายกับ Facebook Lite

facebook ไอคอน
Facebook
54.77MB
instagram ไอคอน
Instagram
36.34MB
snapchat ไอคอน
Snapchat
124.13MB
tiktok ไอคอน
TikTok
92.09MB