แอปคล้ายกับ Facebook Lite

facebook ไอคอน
Facebook
60.95MB
instagram ไอคอน
Instagram
30.31MB
snapchat ไอคอน
Snapchat
123.56MB